kvalitet och miljö

Kvalitéts- och miljöpolicy

Länghemskök skall tillsammans med leverantörer och återförsäljare vara flexibla och effektiva i att tillhandahålla hållbara kökslösningar. Med hållbart menar vi att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter med lång livslängd till minsta möjliga miljöpåverkan. Det uppnår vi genom följande:

  • Hela verksamheten skall tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare genomsyras av att vi tar hänsyn till miljön vid varje beslut och handling – i stort och i smått. Vi strävar hela tiden mot att minska vår negativa miljöpåverkan samt förebygga föroreningar.
  • Vi  organiserar förbättringsarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete.
  • Våra produkter skall kännetecknas av lång livslängd med fokus på hållbarhet, både funktions- och designmässigt.
  • Vi skall alltid sträva mot att lösa uppgifter med de mest effektiva metoderna avseende så väl tid som material.
  • Vi har och skall ha en fossilfri energianvändning.
  • Vi ska, där det är möjligt och lämpligt, i första hand använda svenska underleverantörer.
  • Vi skall uppfylla de bindande krav som  gäller för verksamheten samt arbeta med att förbättra ledningssystemet.